7 nov. 2011

VIXILIA DA INMACULADA 2011 CARBALLO


¿Queres ser voluntario
e participar na organización da Vixilia da Inmaculada?

Para poder celebrar a Vixilia da Inmaculada é imprescindibel que sexan os propios mozos os que a preparen. ¡Necesitamos mozos responsabéis!
D. Julián convoca a todos os mozos da Archidiócese.
Dende a Delegación de Infancia e Xuventude ofrecese a posibilidade de participar na organización da mesma dende o luns 5 as 19:30 da tarde, ata o martes 6 despois da terminación da mesma.

VOLUNTARIADO VIXILIA DA INMACULADA
DENDE O 5 DE DECEMBRO AS 19:30 h
ATA O DÍA 6 AS 23:00 h EN CARBALLO

Idade: a partires dos 15 anos
Necesitamos levar: Cea do día 5
Saco de durmir, toalla, utis de aseo, roupa de abrigo, libreta, bolígrafo, lenterna, paraugas, tarxeta sanitaria, DNI, instrumentos musicais.
Aportación económica: 15€ inclue durmida en albergue do día 5, almorzó e xantar do día 6.
MODO DE INSCRICIÓN para o VOLUNTARIADO, OU,
¿SE QUERES SABER ALGO MÁIS?

Na túa parroquia, falando co párroco ou co catequista.
Envia a tua inscrición a: depasxuventude@archicompostela.org
Delegación de Infancia e Xuventude: 981.570.979
Inma Tourís Grande: 625.226.432
PRAZO DA INSCRICIÓN ANTES DO MÉRCORES 30 DE NOVEMBRO DO 2011

FICHA DE INSCRICIÓN VOLUNTARIADO
Nome: _________________________________________________________
Apelidos: _______________________________________________________
Enderezo: _______________________________________________________
Parroquia/Colexio/Asociación/Grupo: _________________________________
Población: ______________________________________________________
Provincia: _______________________________________________________
Télefono: _________________________  Móvil: ________________________
E-mail: _________________________________________________________
Fecha de nacemento: _____________________________________________

Autorización Paterna ou materna para os menores de idade

Eu _____________________________________________________________
Pai, nai ou titor de ________________________________________________
Autorizo o meu fill@ a participar no VOLUNTARIADO DA VIXILIA DA INMACULADA dende o 5 ó 6 de decembro do 2011 en Carballo.
Un teléfono paterno ou materno de contacto:____________________________
Para o cal asino esta autorización.
En ____________________ de novembro do 2011
Sinatura, Nome e DNI:

0 comentarios: