29.8.11

Reserva la fecha en tu agenda: 17 de septiembre


Apréndete el HIMNO
As palabras de Deus
son espírito e vida!


As palabras de Deus


son a luz do meu corazón!1. A Palabra feita carne


quixo vivir entre nós;


Ela era a luz dos homes,


a Verdade, a Salvación.


Lámpada para os meus pasos


é a túa Palabra, Señor;


quero escoitar celebrar (2. vou celebrar / 3. quero anunciar)


a Palabra


e vivir no teu Amor.

0 comentarios: